Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Valoració del barri respecte al conjunt de la ciutat segons sexe
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població de 16 anys i més segons la valoració que fa fel barri o entorn residencial proper en relació al conjunt de la ciutat segons sexe.
Unitat: Percentatge
Any: 2022
Nom Àmbit
Valoració
Home
Dona
BarcelonaUn dels millors
61,6
58,0
Ni dels millors, ni dels pitjors
29,1
32,0
Un dels pitjors
9,3
10,0
Total
100,0
100,0
Resta AMBUn dels millors
57,7
58,2
Ni dels millors, ni dels pitjors
29,2
27,3
Un dels pitjors
13,2
14,4
Total
100,0
100,0
Total AMBUn dels millors
59,6
58,1
Ni dels millors, ni dels pitjors
29,1
29,7
Un dels pitjors
11,2
12,2
Total
100,0
100,0
Resta RMBUn dels millors
63,3
65,1
Ni dels millors, ni dels pitjors
25,8
25,6
Un dels pitjors
10,9
9,4
Total
100,0
100,0
Total RMBUn dels millors
60,8
60,3
Ni dels millors, ni dels pitjors
28,0
28,4
Un dels pitjors
11,1
11,3
Total
100,0
100,0
Font: IERMB: Enquesta de cohesió urbana.
Darrera actualització: 10-01-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Sexe
Sexe
Valoració
Valoració
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona