Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Valoració del barri respecte al conjunt de la ciutat segons origen geogràfic
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població de 16 anys i més segons la valoració que es fa del barri o entorn residencial proper en relació al conjunt de la ciutat, segons lloc de naixement.
Unitat: Percentatge
Any: 2022
Nom Àmbit
Valoració
Espanya
Resta del món
BarcelonaUn dels millors
58,9
61,5
Ni dels millors, ni dels pitjors
31,1
29,5
Un dels pitjors
9,9
9,1
Total
100,0
100,0
Resta AMBUn dels millors
58,1
57,5
Ni dels millors, ni dels pitjors
28,2
28,3
Un dels pitjors
13,7
14,2
Total
100,0
100,0
Total AMBUn dels millors
58,5
59,8
Ni dels millors, ni dels pitjors
29,6
29,0
Un dels pitjors
11,9
11,2
Total
100,0
100,0
Resta RMBUn dels millors
64,4
63,3
Ni dels millors, ni dels pitjors
25,4
27,0
Un dels pitjors
10,2
9,7
Total
100,0
100,0
Total RMBUn dels millors
60,5
60,7
Ni dels millors, ni dels pitjors
28,1
28,5
Un dels pitjors
11,3
10,8
Total
100,0
100,0
Font: IERMB: Enquesta de cohesió urbana.
Darrera actualització: 20-01-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Valoració
Valoració
Origen geogràfic
Origen geogràfic
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona