Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Valoració d'aspectes del barri segons sexe
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Valoració que la població de 16 anys i més fa de l'estat de diversos aspectes del barri o entorn residencial proper, segons sexe.
Metodologia:
La valoració es realitza en una escala de 0 (molt dolent) a 10 (molt bo). Les puntuacions s'han agrupat en tres categories: 'molt dolent o dolent' (de 0 a 4), 'ni dolent ni bo' (5), i 'bo o molt bo' (de 6 a 10).
Unitat: Percentatge
Any: 2022
Nom Àmbit
Aspectes a valorar
Grau d'acord
Home
Dona
BarcelonaQualitat ambiental (contaminació)Molt dolent o dolent
28,9
27,4
Ni dolent ni bo
16,8
18,1
Bo o molt bo
54,3
54,5
Total
100,0
100,0
Qualitat acústicaMolt dolent o dolent
36,4
34,5
Ni dolent ni bo
14,4
12,0
Bo o molt bo
49,2
53,5
Total
100,0
100,0
Disponibilitat d’aparcamentMolt dolent o dolent
67,6
68,4
Ni dolent ni bo
9,7
11,5
Bo o molt bo
22,7
20,1
Total
100,0
100,0
Disponibilitat de comerç de proximitatMolt dolent o dolent
10,8
7,8
Ni dolent ni bo
5,3
6,9
Bo o molt bo
83,9
85,3
Total
100,0
100,0
Estat de l’entorn (edificis, neteja, etc)Molt dolent o dolent
17,7
21,9
Ni dolent ni bo
11,4
10,6
Bo o molt bo
70,9
67,5
Total
100,0
100,0
Seguretat ciutadanaMolt dolent o dolent
21,6
18,4
Ni dolent ni bo
11,9
16,1
Bo o molt bo
66,5
65,4
Total
100,0
100,0
Relació entre els veïns del barriMolt dolent o dolent
8,6
8,4
Ni dolent ni bo
9,9
9,4
Bo o molt bo
81,5
82,2
Total
100,0
100,0
Resta AMBQualitat ambiental (contaminació)Molt dolent o dolent
16,4
21,2
Ni dolent ni bo
13,7
13,9
Bo o molt bo
69,8
64,9
Total
100,0
100,0
Qualitat acústicaMolt dolent o dolent
22,7
23,7
Ni dolent ni bo
12,0
10,9
Bo o molt bo
65,3
65,5
Total
100,0
100,0
Disponibilitat d’aparcamentMolt dolent o dolent
51,9
55,0
Ni dolent ni bo
8,4
11,4
Bo o molt bo
39,7
33,6
Total
100,0
100,0
Disponibilitat de comerç de proximitatMolt dolent o dolent
14,4
16,4
Ni dolent ni bo
8,1
8,8
Bo o molt bo
77,6
74,8
Total
100,0
100,0
Estat de l’entorn (edificis, neteja, etc)Molt dolent o dolent
15,5
18,4
Ni dolent ni bo
11,1
12,5
Bo o molt bo
73,5
69,1
Total
100,0
100,0
Seguretat ciutadanaMolt dolent o dolent
17,8
21,2
Ni dolent ni bo
12,3
11,2
Bo o molt bo
69,9
67,6
Total
100,0
100,0
Relació entre els veïns del barriMolt dolent o dolent
7,3
8,4
Ni dolent ni bo
10,6
7,8
Bo o molt bo
82,2
83,8
Total
100,0
100,0
Total AMBQualitat ambiental (contaminació)Molt dolent o dolent
22,6
24,4
Ni dolent ni bo
15,3
16,1
Bo o molt bo
62,1
59,5
Total
100,0
100,0
Qualitat acústicaMolt dolent o dolent
29,5
29,2
Ni dolent ni bo
13,2
11,4
Bo o molt bo
57,3
59,3
Total
100,0
100,0
Disponibilitat d’aparcamentMolt dolent o dolent
59,5
61,7
Ni dolent ni bo
9,0
11,5
Bo o molt bo
31,5
26,9
Total
100,0
100,0
Disponibilitat de comerç de proximitatMolt dolent o dolent
12,6
12,0
Ni dolent ni bo
6,7
7,8
Bo o molt bo
80,7
80,2
Total
100,0
100,0
Estat de l’entorn (edificis, neteja, etc)Molt dolent o dolent
16,6
20,2
Ni dolent ni bo
11,2
11,6
Bo o molt bo
72,2
68,3
Total
100,0
100,0
Seguretat ciutadanaMolt dolent o dolent
19,7
19,8
Ni dolent ni bo
12,1
13,7
Bo o molt bo
68,2
66,5
Total
100,0
100,0
Relació entre els veïns del barriMolt dolent o dolent
7,9
8,4
Ni dolent ni bo
10,2
8,6
Bo o molt bo
81,8
83,0
Total
100,0
100,0
Resta RMBQualitat ambiental (contaminació)Molt dolent o dolent
12,1
14,0
Ni dolent ni bo
10,8
10,0
Bo o molt bo
77,2
76,0
Total
100,0
100,0
Qualitat acústicaMolt dolent o dolent
17,9
12,7
Ni dolent ni bo
9,6
10,7
Bo o molt bo
72,4
76,6
Total
100,0
100,0
Disponibilitat d’aparcamentMolt dolent o dolent
35,6
34,8
Ni dolent ni bo
10,3
10,9
Bo o molt bo
54,1
54,3
Total
100,0
100,0
Disponibilitat de comerç de proximitatMolt dolent o dolent
16,4
16,4
Ni dolent ni bo
10,8
11,6
Bo o molt bo
72,8
72,0
Total
100,0
100,0
Estat de l’entorn (edificis, neteja, etc)Molt dolent o dolent
14,6
14,8
Ni dolent ni bo
10,8
7,7
Bo o molt bo
74,6
77,5
Total
100,0
100,0
Seguretat ciutadanaMolt dolent o dolent
21,5
15,1
Ni dolent ni bo
11,1
10,8
Bo o molt bo
67,4
74,2
Total
100,0
100,0
Relació entre els veïns del barriMolt dolent o dolent
7,8
5,3
Ni dolent ni bo
8,4
7,3
Bo o molt bo
83,8
87,4
Total
100,0
100,0
Total RMBQualitat ambiental (contaminació)Molt dolent o dolent
19,2
21,1
Ni dolent ni bo
13,8
14,1
Bo o molt bo
67,0
64,8
Total
100,0
100,0
Qualitat acústicaMolt dolent o dolent
25,7
24,0
Ni dolent ni bo
12,0
11,2
Bo o molt bo
62,3
64,8
Total
100,0
100,0
Disponibilitat d’aparcamentMolt dolent o dolent
51,4
52,8
Ni dolent ni bo
9,5
11,3
Bo o molt bo
39,2
35,9
Total
100,0
100,0
Disponibilitat de comerç de proximitatMolt dolent o dolent
13,8
13,4
Ni dolent ni bo
8,0
9,0
Bo o molt bo
78,1
77,6
Total
100,0
100,0
Estat de l’entorn (edificis, neteja, etc)Molt dolent o dolent
15,9
18,5
Ni dolent ni bo
11,1
10,3
Bo o molt bo
73,0
71,2
Total
100,0
100,0
Seguretat ciutadanaMolt dolent o dolent
20,3
18,3
Ni dolent ni bo
11,8
12,8
Bo o molt bo
67,9
68,9
Total
100,0
100,0
Relació entre els veïns del barriMolt dolent o dolent
7,9
7,4
Ni dolent ni bo
9,6
8,2
Bo o molt bo
82,5
84,4
Total
100,0
100,0
Font: IERMB: Enquesta de cohesió urbana.
Darrera actualització: 20-01-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Sexe
Sexe
Grau d'acord
Grau d'acord
Aspectes a valorar
Aspectes a valorar
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona