Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Valoració d'aspectes del barri segons edat
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Valoració que la població de 16 anys i més fa de l'estat de diversos aspectes del barri o entorn residencial proper, segons edat.
Metodologia:
La valoració es realitza en una escala de 0 (molt dolent) a 10 (molt bo). Les puntuacions s'han agrupat en tres categories: 'molt dolent o dolent' (de 0 a 4), 'ni dolent ni bo' (5), i 'bo o molt bo' (de 6 a 10).
Unitat: Percentatge
Any: 2022
Nom Àmbit
Aspectes a valorar
Grau d'acord
De 16 a 34 anys
De 35 a 64 anys
65 anys i més
BarcelonaQualitat ambiental (contaminació)Molt dolent o dolent
30,0
30,9
20,3
Ni dolent ni bo
19,6
16,5
17,3
Bo o molt bo
50,3
52,7
62,4
Total
100,0
100,0
100,0
Qualitat acústicaMolt dolent o dolent
31,4
40,0
30,6
Ni dolent ni bo
12,3
12,8
14,7
Bo o molt bo
56,3
47,2
54,8
Total
100,0
100,0
100,0
Disponibilitat d’aparcamentMolt dolent o dolent
62,7
68,9
72,6
Ni dolent ni bo
10,9
10,1
11,5
Bo o molt bo
26,3
21,1
15,9
Total
100,0
100,0
100,0
Disponibilitat de comerç de proximitatMolt dolent o dolent
7,4
10,9
7,9
Ni dolent ni bo
5,7
6,1
6,5
Bo o molt bo
86,9
83,0
85,6
Total
100,0
100,0
100,0
Estat de l’entorn (edificis, neteja, etc)Molt dolent o dolent
11,4
19,6
29,9
Ni dolent ni bo
8,7
11,0
13,6
Bo o molt bo
79,9
69,4
56,6
Total
100,0
100,0
100,0
Seguretat ciutadanaMolt dolent o dolent
14,8
21,6
22,2
Ni dolent ni bo
11,3
12,9
19,7
Bo o molt bo
73,9
65,4
58,1
Total
100,0
100,0
100,0
Relació entre els veïns del barriMolt dolent o dolent
10,4
8,3
7,0
Ni dolent ni bo
10,0
10,1
8,2
Bo o molt bo
79,6
81,6
84,8
Total
100,0
100,0
100,0
Resta AMBQualitat ambiental (contaminació)Molt dolent o dolent
22,7
19,5
12,8
Ni dolent ni bo
13,4
14,4
12,9
Bo o molt bo
63,9
66,1
74,3
Total
100,0
100,0
100,0
Qualitat acústicaMolt dolent o dolent
22,5
26,1
17,1
Ni dolent ni bo
10,6
11,6
11,8
Bo o molt bo
66,9
62,3
71,1
Total
100,0
100,0
100,0
Disponibilitat d’aparcamentMolt dolent o dolent
50,6
54,8
53,6
Ni dolent ni bo
8,6
9,9
11,8
Bo o molt bo
40,8
35,3
34,6
Total
100,0
100,0
100,0
Disponibilitat de comerç de proximitatMolt dolent o dolent
12,8
17,5
13,2
Ni dolent ni bo
10,0
8,5
6,6
Bo o molt bo
77,2
74,0
80,3
Total
100,0
100,0
100,0
Estat de l’entorn (edificis, neteja, etc)Molt dolent o dolent
12,9
18,9
17,0
Ni dolent ni bo
12,8
12,1
10,0
Bo o molt bo
74,3
69,0
73,0
Total
100,0
100,0
100,0
Seguretat ciutadanaMolt dolent o dolent
17,9
21,5
16,7
Ni dolent ni bo
8,1
12,6
13,9
Bo o molt bo
74,1
65,9
69,4
Total
100,0
100,0
100,0
Relació entre els veïns del barriMolt dolent o dolent
8,7
8,4
5,3
Ni dolent ni bo
12,6
8,5
6,8
Bo o molt bo
78,6
83,0
87,9
Total
100,0
100,0
100,0
Total AMBQualitat ambiental (contaminació)Molt dolent o dolent
26,6
25,0
16,8
Ni dolent ni bo
16,7
15,4
15,3
Bo o molt bo
56,8
59,6
67,9
Total
100,0
100,0
100,0
Qualitat acústicaMolt dolent o dolent
27,2
32,8
24,2
Ni dolent ni bo
11,5
12,2
13,3
Bo o molt bo
61,3
55,0
62,4
Total
100,0
100,0
100,0
Disponibilitat d’aparcamentMolt dolent o dolent
56,8
61,4
63,4
Ni dolent ni bo
9,8
10,0
11,6
Bo o molt bo
33,5
28,6
25,0
Total
100,0
100,0
100,0
Disponibilitat de comerç de proximitatMolt dolent o dolent
10,0
14,3
10,4
Ni dolent ni bo
7,8
7,4
6,5
Bo o molt bo
82,3
78,3
83,1
Total
100,0
100,0
100,0
Estat de l’entorn (edificis, neteja, etc)Molt dolent o dolent
12,1
19,3
23,8
Ni dolent ni bo
10,7
11,6
11,9
Bo o molt bo
77,2
69,2
64,3
Total
100,0
100,0
100,0
Seguretat ciutadanaMolt dolent o dolent
16,2
21,5
19,7
Ni dolent ni bo
9,8
12,8
17,0
Bo o molt bo
74,0
65,7
63,4
Total
100,0
100,0
100,0
Relació entre els veïns del barriMolt dolent o dolent
9,6
8,4
6,2
Ni dolent ni bo
11,2
9,3
7,5
Bo o molt bo
79,2
82,3
86,3
Total
100,0
100,0
100,0
Resta RMBQualitat ambiental (contaminació)Molt dolent o dolent
17,9
13,1
7,2
Ni dolent ni bo
15,6
8,2
9,7
Bo o molt bo
66,5
78,7
83,1
Total
100,0
100,0
100,0
Qualitat acústicaMolt dolent o dolent
17,0
16,0
11,5
Ni dolent ni bo
10,0
9,6
11,7
Bo o molt bo
73,0
74,4
76,7
Total
100,0
100,0
100,0
Disponibilitat d’aparcamentMolt dolent o dolent
40,1
31,8
38,4
Ni dolent ni bo
12,4
9,2
12,3
Bo o molt bo
47,4
59,0
49,4
Total
100,0
100,0
100,0
Disponibilitat de comerç de proximitatMolt dolent o dolent
14,3
18,6
13,0
Ni dolent ni bo
9,7
11,9
11,2
Bo o molt bo
76,0
69,5
75,8
Total
100,0
100,0
100,0
Estat de l’entorn (edificis, neteja, etc)Molt dolent o dolent
15,0
15,2
13,2
Ni dolent ni bo
9,7
10,0
6,8
Bo o molt bo
75,4
74,8
80,1
Total
100,0
100,0
100,0
Seguretat ciutadanaMolt dolent o dolent
23,8
16,7
15,6
Ni dolent ni bo
8,6
11,0
13,5
Bo o molt bo
67,6
72,3
70,9
Total
100,0
100,0
100,0
Relació entre els veïns del barriMolt dolent o dolent
9,1
4,9
7,8
Ni dolent ni bo
10,6
7,1
6,5
Bo o molt bo
80,3
88,0
85,7
Total
100,0
100,0
100,0
Total RMBQualitat ambiental (contaminació)Molt dolent o dolent
23,9
21,0
13,9
Ni dolent ni bo
16,3
13,0
13,6
Bo o molt bo
59,8
66,0
72,5
Total
100,0
100,0
100,0
Qualitat acústicaMolt dolent o dolent
24,0
27,2
20,4
Ni dolent ni bo
11,1
11,3
12,8
Bo o molt bo
65,0
61,5
66,8
Total
100,0
100,0
100,0
Disponibilitat d’aparcamentMolt dolent o dolent
51,4
51,0
55,6
Ni dolent ni bo
10,6
9,7
11,8
Bo o molt bo
38,0
39,3
32,5
Total
100,0
100,0
100,0
Disponibilitat de comerç de proximitatMolt dolent o dolent
11,3
15,8
11,2
Ni dolent ni bo
8,4
8,9
7,9
Bo o molt bo
80,3
75,4
80,9
Total
100,0
100,0
100,0
Estat de l’entorn (edificis, neteja, etc)Molt dolent o dolent
13,0
17,9
20,6
Ni dolent ni bo
10,4
11,0
10,3
Bo o molt bo
76,7
71,1
69,1
Total
100,0
100,0
100,0
Seguretat ciutadanaMolt dolent o dolent
18,6
19,9
18,4
Ni dolent ni bo
9,4
12,2
15,9
Bo o molt bo
72,0
67,9
65,7
Total
100,0
100,0
100,0
Relació entre els veïns del barriMolt dolent o dolent
9,4
7,2
6,7
Ni dolent ni bo
11,1
8,6
7,2
Bo o molt bo
79,5
84,2
86,1
Total
100,0
100,0
100,0
Font: IERMB: Enquesta de cohesió urbana.
Darrera actualització: 10-01-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Edat
Edat
Grau d'acord
Grau d'acord
Aspectes a valorar
Aspectes a valorar
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona