Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Valoració d'aspectes del barri segons origen geogràfic
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Valoració que la població de 16 anys i més fa de l'estat de diversos aspectes del barri o entorn residencial proper, segons lloc de naixement.
Metodologia:
La valoració es realitza en una escala de 0 (molt dolent) a 10 (molt bo). Les puntuacions s'han agrupat en tres categories: 'molt dolent o dolent' (de 0 a 4), 'ni dolent ni bo' (5), i 'bo o molt bo' (de 6 a 10).
Unitat: Percentatge
Any: 2022
Nom Àmbit
Aspectes a valorar
Grau d'acord
Espanya
Resta del món
BarcelonaQualitat ambiental (contaminació)Molt dolent o dolent
31,1
21,0
Ni dolent ni bo
17,1
18,4
Bo o molt bo
51,7
60,6
Total
100,0
100,0
Qualitat acústicaMolt dolent o dolent
38,2
28,8
Ni dolent ni bo
13,1
13,3
Bo o molt bo
48,7
57,9
Total
100,0
100,0
Disponibilitat d’aparcamentMolt dolent o dolent
71,1
60,6
Ni dolent ni bo
9,7
13,0
Bo o molt bo
19,3
26,4
Total
100,0
100,0
Disponibilitat de comerç de proximitatMolt dolent o dolent
10,0
7,4
Ni dolent ni bo
6,6
4,9
Bo o molt bo
83,3
87,7
Total
100,0
100,0
Estat de l’entorn (edificis, neteja, etc)Molt dolent o dolent
22,9
12,9
Ni dolent ni bo
12,9
6,7
Bo o molt bo
64,2
80,4
Total
100,0
100,0
Seguretat ciutadanaMolt dolent o dolent
21,7
15,8
Ni dolent ni bo
15,9
10,0
Bo o molt bo
62,4
74,2
Total
100,0
100,0
Relació entre els veïns del barriMolt dolent o dolent
8,4
8,8
Ni dolent ni bo
9,3
10,4
Bo o molt bo
82,3
80,8
Total
100,0
100,0
Resta AMBQualitat ambiental (contaminació)Molt dolent o dolent
19,5
16,9
Ni dolent ni bo
12,7
17,7
Bo o molt bo
67,8
65,4
Total
100,0
100,0
Qualitat acústicaMolt dolent o dolent
23,3
23,1
Ni dolent ni bo
11,0
12,8
Bo o molt bo
65,7
64,2
Total
100,0
100,0
Disponibilitat d’aparcamentMolt dolent o dolent
54,8
48,6
Ni dolent ni bo
9,4
11,9
Bo o molt bo
35,8
39,5
Total
100,0
100,0
Disponibilitat de comerç de proximitatMolt dolent o dolent
17,4
8,2
Ni dolent ni bo
8,0
10,1
Bo o molt bo
74,6
81,7
Total
100,0
100,0
Estat de l’entorn (edificis, neteja, etc)Molt dolent o dolent
18,8
10,2
Ni dolent ni bo
11,2
14,1
Bo o molt bo
70,0
75,7
Total
100,0
100,0
Seguretat ciutadanaMolt dolent o dolent
20,2
17,1
Ni dolent ni bo
12,7
8,4
Bo o molt bo
67,1
74,5
Total
100,0
100,0
Relació entre els veïns del barriMolt dolent o dolent
7,8
7,9
Ni dolent ni bo
10,0
6,3
Bo o molt bo
82,2
85,8
Total
100,0
100,0
Total AMBQualitat ambiental (contaminació)Molt dolent o dolent
25,1
19,3
Ni dolent ni bo
14,8
18,1
Bo o molt bo
60,1
62,6
Total
100,0
100,0
Qualitat acústicaMolt dolent o dolent
30,4
26,5
Ni dolent ni bo
12,0
13,1
Bo o molt bo
57,6
60,5
Total
100,0
100,0
Disponibilitat d’aparcamentMolt dolent o dolent
62,3
55,5
Ni dolent ni bo
9,5
12,5
Bo o molt bo
28,2
32,0
Total
100,0
100,0
Disponibilitat de comerç de proximitatMolt dolent o dolent
13,9
7,7
Ni dolent ni bo
7,4
7,0
Bo o molt bo
78,8
85,2
Total
100,0
100,0
Estat de l’entorn (edificis, neteja, etc)Molt dolent o dolent
20,8
11,8
Ni dolent ni bo
12,0
9,7
Bo o molt bo
67,2
78,5
Total
100,0
100,0
Seguretat ciutadanaMolt dolent o dolent
20,9
16,3
Ni dolent ni bo
14,2
9,4
Bo o molt bo
64,8
74,3
Total
100,0
100,0
Relació entre els veïns del barriMolt dolent o dolent
8,1
8,4
Ni dolent ni bo
9,6
8,7
Bo o molt bo
82,3
82,9
Total
100,0
100,0
Resta RMBQualitat ambiental (contaminació)Molt dolent o dolent
14,0
8,6
Ni dolent ni bo
9,5
14,5
Bo o molt bo
76,5
76,9
Total
100,0
100,0
Qualitat acústicaMolt dolent o dolent
15,4
14,9
Ni dolent ni bo
9,9
11,6
Bo o molt bo
74,8
73,5
Total
100,0
100,0
Disponibilitat d’aparcamentMolt dolent o dolent
34,6
38,4
Ni dolent ni bo
10,1
13,2
Bo o molt bo
55,4
48,4
Total
100,0
100,0
Disponibilitat de comerç de proximitatMolt dolent o dolent
18,1
7,9
Ni dolent ni bo
12,0
7,5
Bo o molt bo
69,9
84,6
Total
100,0
100,0
Estat de l’entorn (edificis, neteja, etc)Molt dolent o dolent
16,1
8,1
Ni dolent ni bo
8,8
11,5
Bo o molt bo
75,1
80,5
Total
100,0
100,0
Seguretat ciutadanaMolt dolent o dolent
19,0
14,5
Ni dolent ni bo
11,7
7,2
Bo o molt bo
69,3
78,3
Total
100,0
100,0
Relació entre els veïns del barriMolt dolent o dolent
6,4
7,1
Ni dolent ni bo
7,8
8,1
Bo o molt bo
85,8
84,8
Total
100,0
100,0
Total RMBQualitat ambiental (contaminació)Molt dolent o dolent
21,2
16,7
Ni dolent ni bo
13,0
17,3
Bo o molt bo
65,8
66,0
Total
100,0
100,0
Qualitat acústicaMolt dolent o dolent
25,2
23,7
Ni dolent ni bo
11,3
12,7
Bo o molt bo
63,6
63,6
Total
100,0
100,0
Disponibilitat d’aparcamentMolt dolent o dolent
52,4
51,1
Ni dolent ni bo
9,7
12,7
Bo o molt bo
37,9
36,2
Total
100,0
100,0
Disponibilitat de comerç de proximitatMolt dolent o dolent
15,3
7,8
Ni dolent ni bo
9,0
7,1
Bo o molt bo
75,7
85,1
Total
100,0
100,0
Estat de l’entorn (edificis, neteja, etc)Molt dolent o dolent
19,1
10,9
Ni dolent ni bo
10,9
10,1
Bo o molt bo
70,0
79,0
Total
100,0
100,0
Seguretat ciutadanaMolt dolent o dolent
20,3
15,9
Ni dolent ni bo
13,3
8,8
Bo o molt bo
66,4
75,3
Total
100,0
100,0
Relació entre els veïns del barriMolt dolent o dolent
7,5
8,1
Ni dolent ni bo
9,0
8,6
Bo o molt bo
83,5
83,3
Total
100,0
100,0
Font: IERMB: Enquesta de cohesió urbana.
Darrera actualització: 20-01-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Origen geogràfic
Origen geogràfic
Grau d'acord
Grau d'acord
Aspectes a valorar
Aspectes a valorar
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona