Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Grau de satisfacció amb el barri segons sexe
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Grau de satisfacció de la població de 16 anys i més amb el barri o entorn residencial proper segons sexe.
Metodologia:
La valoració es realitza en una escala entre 0 i 10 on 0 significa “gens satisfet” i 10 “molt satisfet”. Les puntuacions s’han recodificat en tres categories: “gens satisfet o insatisfet” (de 0 a 4), “ni insatisfet ni satisfet” (5), i “satisfet o molt satisfet” (de 6 a 10).
Unitat: Percentatge
Any: 2022
Nom Àmbit
Grau de satisfacció
Home
Dona
BarcelonaMolt insatisfet o insatisfet
5,9
6,3
Ni insatisfet ni satisfet
7,7
8,0
Satisfet o molt satisfet
86,4
85,7
Total
100,0
100,0
Resta AMBMolt insatisfet o insatisfet
6,6
8,1
Ni insatisfet ni satisfet
9,9
9,0
Satisfet o molt satisfet
83,5
82,9
Total
100,0
100,0
Total AMBMolt insatisfet o insatisfet
6,3
7,1
Ni insatisfet ni satisfet
8,8
8,5
Satisfet o molt satisfet
85,0
84,4
Total
100,0
100,0
Resta RMBMolt insatisfet o insatisfet
7,3
4,5
Ni insatisfet ni satisfet
6,7
6,7
Satisfet o molt satisfet
86,0
88,7
Total
100,0
100,0
Total RMBMolt insatisfet o insatisfet
6,6
6,3
Ni insatisfet ni satisfet
8,1
7,9
Satisfet o molt satisfet
85,3
85,7
Total
100,0
100,0
Font: IERMB: Enquesta de cohesió urbana.
Darrera actualització: 13-01-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Sexe
Sexe
Grau de satisfacció
Grau de satisfacció
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona