Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Valoració del barri respecte al conjunt de la ciutat segons edat
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població de 16 anys i més segons la valoració que es fa del barri o entorn residencial proper en relació al conjunt de la ciutat, segons edat.
Unitat: Percentatge
Any: 2022
Nom Àmbit
Valoració
De 16 a 34 anys
De 35 a 64 anys
65 anys i més
BarcelonaUn dels millors
67,0
61,4
48,1
Ni dels millors, ni dels pitjors
23,9
28,4
42,6
Un dels pitjors
9,2
10,1
9,3
Total
100,0
100,0
100,0
Resta AMBUn dels millors
58,6
57,7
57,9
Ni dels millors, ni dels pitjors
24,7
27,6
33,8
Un dels pitjors
16,7
14,8
8,3
Total
100,0
100,0
100,0
Total AMBUn dels millors
63,0
59,5
52,7
Ni dels millors, ni dels pitjors
24,3
28,0
38,4
Un dels pitjors
12,7
12,5
8,8
Total
100,0
100,0
100,0
Resta RMBUn dels millors
64,7
63,4
65,8
Ni dels millors, ni dels pitjors
18,5
28,0
28,2
Un dels pitjors
16,8
8,7
6,0
Total
100,0
100,0
100,0
Total RMBUn dels millors
63,5
60,8
56,7
Ni dels millors, ni dels pitjors
22,5
28,0
35,3
Un dels pitjors
14,0
11,2
8,0
Total
100,0
100,0
100,0
Font: IERMB: Enquesta de cohesió urbana.
Darrera actualització: 20-01-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Edat
Edat
Valoració
Valoració
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona