Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Demanda del transport públic col·lectiu
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre de viatges (validacions) anuals realitzats a la xarxa de transport públic col·lectiu en l'àmbit del Sistema Tarifari Integrat de l'àrea de Barcelona, per operador.
Unitat: [Milions de viatges]
Servei
2019
2020
2021
Metro (Ferrocarril Metropolità de Barcelona, FMB)
411,9
217,9
278,2
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
91,1
47,5
60,9
Rodalies de Catalunya (Renfe)
119,3
62,1
76,5
Tramvia metropolità
29,8
16,0
20,4
Total transport ferroviari
652,1
343,5
436,1
Autobús de Barcelona (Transports de Barcelona, TB)
215,4
115,5
147,3
Autobús AMB
102,8
55,8
69,7
Autobús (Generalitat de Catalunya)
41,4
23,6
31,0
Altres autobusos urbans
44,7
26,7
33,5
Total transport en autobús
404,3
221,6
281,4
Total transport públic col·lectiu
1.056,4
565,1
717,5
Total TMB
627,3
333,4
425,5
Nota: A partir del 2015 l'àmbit de l'STI s'amplia a les comarques d'Osona, Berguedà i Ripollès.
Font: Autoritat del Transport Metropolità.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Servei
Servei
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona