Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Recaptació del sistema de transport públic col·lectiu
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Ingressos anuals per venda de títols de transport públic a l'àmbit del Sistema Tarifari Integrat de l'àrea de Barcelona, per operador.
Unitat: [M€]
Servei
2019
2020
2021
Metro (Ferrocarril Metropolità de Barcelona, FMB)
275,8
141,4
174,4
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
73,0
37,0
45,8
Rodalies de Catalunya (Renfe)
155,2
83,2
105,2
Tramvia metropolità
15,6
7,2
12,2
Total transport ferroviari
519,6
268,7
337,5
Autobús de Barcelona (Transports de Barcelona, TB)
152,6
60,7
76,0
Autobús AMB
92,9
34,4
41,8
Autobús (Generalitat de Catalunya)
49,5
25,6
34,3
Altres autobusos urbans
25,0
15,6
17,4
Total transport en autobús
320,1
136,2
169,5
Total transport públic col·lectiu
839,7
404,9
506,9
Total TMB
428,4
202,1
250,3
Nota: A partir del 2015 l'àmbit de l'STI s'amplia a les comarques d'Osona, Berguedà i Ripollès.
Font: Autoritat del Transport Metropolità.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Servei
Servei
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona