Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Règim de tinença de l'habitatge principal
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població segons el règim de tinença de l'habitatge principal.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Règim de tinença
Règim de tinença
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona