Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Despesa mensual de l'habitatge principal segons règim de tinença
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
L'indicador recull la despesa mensual mitjana en l'habitatge prinicipal. Es comptabilitzen com despeses de l'habitatge el lloguer o els interessos de la hipoteca (en cas de ser de propietat amb pagaments pendents) i altres despeses associades (aigua, electricitat, gas, comunitat, assegurances, taxes municipals, etc.). L'indicador s'informa a nivell de persona.
Unitat: Euros mensuals
Nom Àmbit
Règim de tinença
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
BarcelonaPropietat totalment pagada
252
249
242
244
269
305
Propietat amb pagaments ajornats
435
450
432
410
408
430
En lloguer o relloguer
870
892
854
913
917
994
Un altre tipus de règim de tinença
214
199
187
185
206
223
Resta AMBPropietat totalment pagada
228
228
224
229
253
280
Propietat amb pagaments ajornats
399
387
408
391
404
397
En lloguer o relloguer
703
741
772
799
839
862
Un altre tipus de règim de tinença
197
187
186
187
186
199
Total AMBPropietat totalment pagada
240
238
233
236
261
293
Propietat amb pagaments ajornats
413
412
418
399
406
410
En lloguer o relloguer
807
833
819
860
881
935
Un altre tipus de règim de tinença
207
193
187
186
197
211
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:22-23).
Darrera actualització: 22-07-2024.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Règim de tinença
Règim de tinença
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona