Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Despesa mensual de l'habitatge principal segons règim de tinença
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
L'indicador recull la despesa mensual mitjana en l'habitatge prinicipal. Es comptabilitzen com despeses de l'habitatge el lloguer o els interessos de la hipoteca (en cas de ser de propietat amb pagaments pendents) i altres despeses associades (aigua, electricitat, gas, comunitat, assegurances, taxes municipals, etc.). L'indicador s'informa a nivell de persona.
Unitat: Euros mensuals
Any: 2019-2020
Nom Àmbit
Règim de tinença
2019-2020
BarcelonaPropietat totalment pagada
244,7
Propietat amb pagaments ajornats
433,3
En lloguer o relloguer
931,6
Un altre tipus de règim de tinença
210,5
Resta AMBPropietat totalment pagada
230,8
Propietat amb pagaments ajornats
392,3
En lloguer o relloguer
794,4
Un altre tipus de règim de tinença
190,2
Total AMBPropietat totalment pagada
237,4
Propietat amb pagaments ajornats
409,1
En lloguer o relloguer
874,5
Un altre tipus de règim de tinença
201,3
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:19-20).
Darrera actualització: 02-09-2022.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Règim de tinença
Règim de tinença
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona