Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Previsió de canvi d'habitatge en els propers cinc anys
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Població de 16 anys i més que té la intenció de canviar d'habitatge en els propers cinc anys.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Districte BCN
Subàmbits metropolitans
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Previsió de canvi d'habitatge
Previsió de canvi d'habitatge
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona