Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Previsió de canvi d'habitatge en els propers cinc anys
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Població de 16 anys i més que té la intenció de canviar d'habitatge en els propers cinc anys.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
Previsió de canvi d'habitatge
2017
2022
Barcelona
22,9
35,5
No
77,1
64,5
Total
100,0
100,0
Resta AMB
23,2
29,0
No
76,8
71,0
Total
100,0
100,0
Total AMB
23,1
32,2
No
76,9
67,8
Total
100,0
100,0
Resta RMB
23,0
25,8
No
77,0
74,2
Total
100,0
100,0
Total RMB
23,0
30,2
No
77,0
69,8
Total
100,0
100,0
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (1990:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017 i 2022).
Darrera actualització: 09-01-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Districte BCN
Subàmbits metropolitans
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Previsió de canvi d'habitatge
Previsió de canvi d'habitatge
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona