Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Nivell d'estudis acabats segons sexe
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població de 25 anys i més segons el nivell formatiu més alt finalitzat (en formació reglada) i segons sexe.
Metodologia:
La classificació dels nivells educatius s'ha dut a terme seguint els criteris de la International Standard Classification od Education (ISCED).
La categoria 'Estudis obligatoris o inferiors' inclou els nivells 0-2 ISCED.
La categoria 'Estudis secundaris postobligatoris' inclou els nivells 3-4 ISCED.
La categoria 'Estudis superiors' inclou els nivells 5-8 ISCED.
Unitat: Percentatge
Any: 2021-2022
Nom Àmbit
Nivell d'estudis
Homes
Dones
BarcelonaEstudis obligatoris o inferiors
22,7
25,2
Estudis secundaris postobligatoris
23,4
21,8
Estudis superiors
53,9
53,0
Resta AMBEstudis obligatoris o inferiors
41,9
41,2
Estudis secundaris postobligatoris
23,1
22,1
Estudis superiors
34,9
36,8
Total AMBEstudis obligatoris o inferiors
32,1
33,0
Estudis secundaris postobligatoris
23,3
21,9
Estudis superiors
44,6
45,1
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (1990:2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:21-22).
Darrera actualització: 09-10-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Sexe
Sexe
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona