Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Nivell d'estudis acabats segons sexe
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població de 25 anys i més segons el nivell formatiu més alt finalitzat (en formació reglada) i segons sexe.
Metodologia:
La classificació dels nivells educatius s'ha dut a terme seguint els criteris de la International Standard Classification od Education (ISCED).
La categoria 'Estudis obligatoris o inferiors' inclou els nivells 0-2 ISCED.
La categoria 'Estudis secundaris postobligatoris' inclou els nivells 3-4 ISCED.
La categoria 'Estudis superiors' inclou els nivells 5-8 ISCED.
Unitat: Percentatge
Any: 2019-2020
Nom Àmbit
Nivell d'estudis
Homes
Dones
BarcelonaEstudis obligatoris o inferiors
26,2
31,7
Estudis secundaris postobligatoris
23,5
22,3
Estudis superiors
50,3
46,0
Resta AMBEstudis obligatoris o inferiors
47,2
47,6
Estudis secundaris postobligatoris
20,0
18,1
Estudis superiors
32,8
34,2
Total AMBEstudis obligatoris o inferiors
36,7
39,4
Estudis secundaris postobligatoris
21,7
20,3
Estudis superiors
41,6
40,4
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (1990:2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:19-20).
Darrera actualització: 02-09-2022.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Gènere
Gènere
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona