Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Nivell d'estudis acabats segons sexe
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població de 25 anys i més segons el nivell formatiu més alt finalitzat (en formació reglada) i segons sexe.
Metodologia:
La classificació dels nivells educatius s'ha dut a terme seguint els criteris de la International Standard Classification od Education (ISCED).
La categoria 'Estudis obligatoris o inferiors' inclou els nivells 0-2 ISCED.
La categoria 'Estudis secundaris postobligatoris' inclou els nivells 3-4 ISCED.
La categoria 'Estudis superiors' inclou els nivells 5-8 ISCED.
Unitat: Percentatge
Any: 2022-2023
Nom Àmbit
Nivell d'estudis
Homes
Dones
BarcelonaEstudis obligatoris o inferiors
20,1
26,2
Estudis secundaris postobligatoris
25,9
24,7
Estudis superiors
54,0
49,1
Total
100,0
100,0
Resta AMBEstudis obligatoris o inferiors
39,8
40,9
Estudis secundaris postobligatoris
24,8
21,2
Estudis superiors
35,5
37,9
Total
100,0
100,0
Total AMBEstudis obligatoris o inferiors
29,8
33,4
Estudis secundaris postobligatoris
25,4
23,0
Estudis superiors
44,9
43,6
Total
100,0
100,0
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (1990:2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:22-23).
Darrera actualització: 23-07-2024.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Sexe
Sexe
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona