Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Renda anual neta mitjana per llar, persona i unitat de consum
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Al còmput de la renda s'inclouen els components de la renda personal de tots els membres de la llar (ingressos del treball per compte d'altri i ingressos/pèrdues per compte propi, valor d'ús dels vehicles cedits o entregats per l'empresa, rendes de capital, ingressos de plans de pensions privats, prestacions socials i el resultat de la declaració de l'IRPF) i els components de la renda a nivell de la llar (rendes de la propietat, ingressos rebuts pels menors d'edat, transferències monetàries periòdiques percebudes i abonades entre llars).
Metodologia:
La renda neta per llar es calcula sobre la base del total de llars. La renda anual neta per unitat de consum s'obté dividint la renda total de la llar entre el número d'unitats de consum. Les unitats de consum són el resultat d'aplicar l'escala de l'OCDE modificada als diferents membres de la llar (un pes d'1 al primer adult, de 0,5 a la resta de membres de 14 anys i més i de 0,3 als menors de 14 anys) per tal de que les rendes disponibles siguin comparables entre persones. Una vegada calculada la renda per unitat de consum de la llar s'adjudica aquest valor a cadascun dels seus membres. La renda anual neta per persona es calcula dividint la renda total de la llar pel nombre de membres.
Unitat: Euros anuals
Nom Àmbit
Càlcul de renda
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
BarcelonaRenda anual neta mitjana per llar
34.681
35.332
34.940
36.094
36.742
38.609
Renda anual neta mitjana per persona
15.253
15.407
15.761
16.011
16.111
17.184
Renda anual neta mitjana per unitat de consum
21.942
22.168
22.420
22.931
23.115
24.704
Resta AMBRenda anual neta mitjana per llar
30.876
32.122
32.801
34.184
32.824
35.176
Renda anual neta mitjana per persona
11.967
12.637
12.559
13.123
12.749
13.573
Renda anual neta mitjana per unitat de consum
18.041
18.910
18.898
19.626
18.925
20.162
Total AMBRenda anual neta mitjana per llar
32.894
33.805
33.954
35.204
34.891
37.000
Renda anual neta mitjana per persona
13.606
14.018
14.153
14.561
14.421
15.362
Renda anual neta mitjana per unitat de consum
19.987
20.534
20.651
21.272
21.008
22.412
Nota: La informació relativa a la renda fa referència a l'any anterior del de realització de l'enquesta.
Font: IERMB i Idescat: EMCV.
Darrera actualització: 09-10-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Càlcul de renda
Càlcul de renda
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona