Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Renda anual neta mitjana per llar, persona i unitat de consum segons tipus de llar
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Al còmput de la renda s'inclouen els components de la renda personal de tots els membres de la llar (ingressos del treball per compte d'altri i ingressos/pèrdues per compte propi, valor d'ús dels vehicles cedits o entregats per l'empresa, rendes de capital, ingressos de plans de pensions privats, prestacions socials i el resultat de la declaració de l'IRPF) i els components de la renda a nivell de la llar (rendes de la propietat, ingressos rebuts pels menors d'edat, transferències monetàries periòdiques percebudes i abonades entre llars).
Metodologia:
La renda neta per llar es calcula sobre la base del total de llars. La renda anual neta per unitat de consum s'obté dividint la renda total de la llar entre el número d'unitats de consum. Les unitats de consum són el resultat d'aplicar l'escala de l'OCDE modificada als diferents membres de la llar (un pes d'1 al primer adult, de 0,5 a la resta de membres de 14 anys i més i de 0,3 als menors de 14 anys) per tal de que les rendes disponibles siguin comparables entre persones. Una vegada calculada la renda per unitat de consum de la llar s'adjudica aquest valor a cadascun dels seus membres. La renda anual neta per persona es calcula dividint la renda total de la llar pel nombre de membres.
Unitat: Euros anuals
Any: 2019-2020
Nom Àmbit
Càlcul de renda
Tipus de llar
2019-2020
BarcelonaRenda anual neta mitjana per llarUnipersonal
20.269,9
Llars sense infants dependents
43.500,6
Llars amb infants dependents
47.648,7
Renda anual neta mitjana per personaUnipersonal
20.269,9
Llars sense infants dependents
18.519,4
Llars amb infants dependents
12.221,9
Renda anual neta mitjana per unitat de consumUnipersonal
20.269,9
Llars sense infants dependents
25.932,9
Llars amb infants dependents
21.204,5
Resta AMBRenda anual neta mitjana per llarUnipersonal
16.403,7
Llars sense infants dependents
37.476,6
Llars amb infants dependents
44.213,2
Renda anual neta mitjana per personaUnipersonal
16.403,7
Llars sense infants dependents
15.576,3
Llars amb infants dependents
11.531,6
Renda anual neta mitjana per unitat de consumUnipersonal
16.403,7
Llars sense infants dependents
21.987,0
Llars amb infants dependents
19.892,7
Total AMBRenda anual neta mitjana per llarUnipersonal
18.618,3
Llars sense infants dependents
40.664,0
Llars amb infants dependents
45.776,1
Renda anual neta mitjana per personaUnipersonal
18.618,3
Llars sense infants dependents
17.115,9
Llars amb infants dependents
11.848,5
Renda anual neta mitjana per unitat de consumUnipersonal
18.618,3
Llars sense infants dependents
24.051,2
Llars amb infants dependents
20.494,9
Nota: La informació relativa a la renda fa referència a l'any anterior del de realització de l'enquesta.
Font: IERMB i Idescat: EMCV.
Darrera actualització: 02-09-2022.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Càlcul de renda
Càlcul de renda
Tipus de llar
Tipus de llar
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona