Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Renda anual neta mitjana per llar, persona i unitat de consum segons tipus de llar
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Al còmput de la renda s'inclouen els components de la renda personal de tots els membres de la llar (ingressos del treball per compte d'altri i ingressos/pèrdues per compte propi, valor d'ús dels vehicles cedits o entregats per l'empresa, rendes de capital, ingressos de plans de pensions privats, prestacions socials i el resultat de la declaració de l'IRPF) i els components de la renda a nivell de la llar (rendes de la propietat, ingressos rebuts pels menors d'edat, transferències monetàries periòdiques percebudes i abonades entre llars).
Metodologia:
La renda neta per llar es calcula sobre la base del total de llars. La renda anual neta per unitat de consum s'obté dividint la renda total de la llar entre el número d'unitats de consum. Les unitats de consum són el resultat d'aplicar l'escala de l'OCDE modificada als diferents membres de la llar (un pes d'1 al primer adult, de 0,5 a la resta de membres de 14 anys i més i de 0,3 als menors de 14 anys) per tal de que les rendes disponibles siguin comparables entre persones. Una vegada calculada la renda per unitat de consum de la llar s'adjudica aquest valor a cadascun dels seus membres. La renda anual neta per persona es calcula dividint la renda total de la llar pel nombre de membres.
Unitat: Euros anuals
Any: 2021-2022
Nom Àmbit
Càlcul de renda
Unipersonal
Llars sense infants dependents
Llars amb infants dependents
BarcelonaRenda anual neta mitjana per llar
21.949
45.190
53.112
Renda anual neta mitjana per persona
21.949
19.146
13.854
Renda anual neta mitjana per unitat de consum
21.949
26.603
23.814
Resta AMBRenda anual neta mitjana per llar
20.091
42.210
40.113
Renda anual neta mitjana per persona
20.091
16.828
10.512
Renda anual neta mitjana per unitat de consum
20.091
23.695
17.976
Total AMBRenda anual neta mitjana per llar
21.219
43.816
45.816
Renda anual neta mitjana per persona
21.219
18.077
11.978
Renda anual neta mitjana per unitat de consum
21.219
25.262
20.537
Nota: La informació relativa a la renda fa referència a l'any anterior del de realització de l'enquesta.
Font: IERMB i Idescat: EMCV.
Darrera actualització: 09-10-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Càlcul de renda
Càlcul de renda
Tipus de llar
Tipus de llar
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona