Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Tipus d'ingrés principal
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població segons la font de la que procedeixen els ingressos principals del conjunt de la llar.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
Tipus d'ingrés principal
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
BarcelonaRendes del treball
71,6
73,5
72,3
70,7
68,1
68,3
Fonts privades
3,1
2,2
3,1
2,1
1,9
2,1
Transferències socials
25,2
24,3
24,5
27,2
30,0
29,6
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Resta AMBRendes del treball
73,0
72,3
72,0
74,5
69,9
72,7
Fonts privades
1,7
1,3
1,2
1,2
1,3
1,3
Transferències socials
25,3
26,4
26,8
24,3
28,8
26,0
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Total AMBRendes del treball
72,3
72,9
72,1
72,6
69,0
70,5
Fonts privades
2,4
1,8
2,2
1,6
1,6
1,7
Transferències socials
25,3
25,4
25,7
25,8
29,4
27,8
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Nota: La informació relativa a la renda fa referència a l'any anterior del de realització de l'enquesta.
Font: IERMB i Idescat: EMCV.
Darrera actualització: 09-10-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Tipus d'ingrés principal
Tipus d'ingrés principal
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona