Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Capacitat de la llar per arribar a final de mes
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població segons la percepció de la persona de referència de la llar sobre la capacitat econòmica de la llar per arribar a final de mes amb els ingressos nets mensuals de la llar.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
Capacitat d'arribar a final de mes
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
BarcelonaAmb molta dificultat
8,5
8,3
5,7
9,1
10,3
5,1
Amb dificultat
17,0
15,0
13,8
10,8
10,9
14,2
Amb certa dificultat
24,6
28,1
28,1
26,3
22,1
22,6
Amb certa facilitat
31,7
31,8
35,4
32,4
31,9
31,1
Amb facilitat
15,8
15,4
15,2
18,4
21,0
22,5
Amb molta facilitat
2,3
1,5
1,8
3,1
3,8
4,5
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Resta AMBAmb molta dificultat
11,1
11,6
11,2
12,3
11,3
10,9
Amb dificultat
18,8
18,7
19,4
18,2
15,4
14,2
Amb certa dificultat
28,3
27,3
27,6
22,2
23,5
26,8
Amb certa facilitat
28,8
30,6
30,9
32,1
31,0
27,2
Amb facilitat
12,3
10,9
10,0
13,9
16,1
18,4
Amb molta facilitat
0,7
1,0
0,9
1,2
2,7
2,5
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Total AMBAmb molta dificultat
9,8
10,0
8,5
10,7
10,8
8,0
Amb dificultat
17,9
16,8
16,6
14,5
13,2
14,2
Amb certa dificultat
26,5
27,7
27,8
24,2
22,8
24,7
Amb certa facilitat
30,2
31,2
33,1
32,2
31,4
29,2
Amb facilitat
14,1
13,1
12,6
16,1
18,5
20,4
Amb molta facilitat
1,5
1,2
1,3
2,1
3,3
3,5
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:22-23).
Darrera actualització: 22-07-2024.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Capacitat d'arribar a final de mes
Capacitat d'arribar a final de mes
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona