Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llindar de risc de pobresa
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
El llindar de risc de pobresa és el valor de renda sota el que es considera que la població viu en situació de risc de pobresa.
Metodologia:
S'ha adoptat el 60% de la mediana de la renda anual neta per unitat de consum de la població de l'àmbit territorial de referència com el valor del llindar de risc de pobresa.
Unitat: Euros anuals
Nom Àmbit: Total AMB
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
10.335,4
10.757,9
10.904,6
11.250,4
10.942,3
Nota: La informació relativa a la renda fa referència a l'any anterior del de realització de l'enquesta.
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:20-21).
Darrera actualització: 16-03-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona