Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llindar de risc de pobresa (valors il·lustratius)
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
El llindar de risc de pobresa és el valor de renda sota el que es considera que la població viu en situació de risc de pobresa.
Metodologia:
S'ha adoptat el 60% de la mediana de la renda anual neta per unitat de consum de la població de l'àmbit territorial de referència com el valor del llindar de risc de pobresa.
El llindar pels diferents tipus de llars s'obté multiplicant el valor del llindar per les unitats de consum de la llar, seguint l'escala OCDE modificada (un pes d'1 al primer adult, de 0,5 a la resta de membres de 14 anys i més i de 0,3 als menors de 14 anys).
Unitat: Euros anuals
Nom Àmbit: Total AMB
Tipus de llar
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
Unipersonals
10.335
10.758
10.905
11.250
10.942
11.818
Llars de dos adults/es i dos infants
21.704
22.592
22.900
23.626
22.979
24.817
Llars de dos adults/es sense infants
15.503
16.137
16.357
16.876
16.413
17.727
Llar d'un adult amb dos infants
16.537
17.213
17.447
18.001
17.508
18.908
Nota: La informació relativa a la renda fa referència a l'any anterior del de realització de l'enquesta.
Font: IERMB i Idescat: EMCV.
Darrera actualització: 22-07-2024.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Tipus de llar
Tipus de llar
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona