Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Taxa de risc de pobresa abans/després de transferències socials per grups edat
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
La taxa de risc de pobresa és el percentatge de població amb uns ingressos equivalents (rendes anuals de la llar per unitats de consum) inferiors al llindar de pobresa de l'àmbit territorial de referència.
La taxa de risc de pobresa abans de transferències socials és el percentatge de població per qui els seus ingressos anuals sense comptar els procedents de prestacions públiques, per unitats de consum són inferiors al llindar de pobresa de l'àmbit territorial de referència. S'inclou el conjunt de la població.
Metodologia:
S'ha adoptat el 60% de la mediana de la renda anual neta per unitat de consum de la població de l'àmbit territorial de referència com el valor del llindar de risc de pobresa.
Les unitats de consum s'han calculat seguint l'escala OCDE modificada: un pes d'1 al primer adult, de 0,5 a la resta de membres de 14 anys i més i de 0,3 als menors de 14 anys.
S'ha considerat com àmbit territorial de referència l'àrea metropolitana de Barcelona.
Unitat: Percentatge
Any: 2018-2019
Nom Àmbit
Taxa de risc de pobresa
Edat
2018-2019
BarcelonaAbans de totes les transferències socialsMenys de 16 anys
40,2
De 16 a 34 anys
30,3
De 35 a 64 anys
29,9
65 anys i més
76,5
Després de totes les transferènciesMenys de 16 anys
26,8
De 16 a 34 anys
20,1
De 35 a 64 anys
17,8
65 anys i més
14,7
Resta AMBAbans de totes les transferències socialsMenys de 16 anys
33,6
De 16 a 34 anys
33,8
De 35 a 64 anys
32,1
65 anys i més
84,2
Després de totes les transferènciesMenys de 16 anys
27,2
De 16 a 34 anys
23,2
De 35 a 64 anys
18,5
65 anys i més
19,2
Total AMBAbans de totes les transferències socialsMenys de 16 anys
36,6
De 16 a 34 anys
31,9
De 35 a 64 anys
31,1
65 anys i més
80,0
Després de totes les transferènciesMenys de 16 anys
27,0
De 16 a 34 anys
21,5
De 35 a 64 anys
18,2
65 anys i més
16,7
Nota: La informació relativa a la renda fa referència a l'any anterior del de realització de l'enquesta.
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:19-20).
Darrera actualització: 29-10-2020.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Taxa de risc de pobresa
Taxa de risc de pobresa
Edat
Edat
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona