Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Percepció subjectiva de l'estat de salut
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població de 16 anys i més segons la valoració del seu estat de salut.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
Estat de salut
2017-2018
2018-2019
2019-2020
BarcelonaMolt bo
20,6
23,8
22,2
Bo
57,5
55,1
54,9
Regular
15,6
15,0
15,7
Dolent
5,0
5,0
5,4
Molt dolent
1,4
1,2
1,8
Resta AMBMolt bo
24,3
24,4
22,3
Bo
50,3
52,0
54,2
Regular
17,6
16,1
16,7
Dolent
6,1
5,8
5,8
Molt dolent
1,9
1,6
1,0
Total AMBMolt bo
22,4
24,1
22,2
Bo
54,0
53,6
54,6
Regular
16,6
15,5
16,2
Dolent
5,5
5,4
5,6
Molt dolent
1,6
1,4
1,4
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (2006:2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:19-20).
Darrera actualització: 02-09-2022.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Estat de salut
Estat de salut
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona