Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Percepció subjectiva de l'estat de salut
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població de 16 anys i més segons la valoració del seu estat de salut.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
Estat de salut
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
BarcelonaMolt bo
18,0
20,2
23,5
22,6
23,0
20,1
Bo
58,1
58,0
54,9
54,2
50,7
52,3
Regular
17,2
15,7
15,4
16,0
19,1
20,8
Dolent
5,5
4,9
5,0
5,5
4,9
4,8
Molt dolent
1,2
1,2
1,2
1,7
2,3
2,0
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Resta AMBMolt bo
20,5
23,6
24,1
22,1
18,4
15,5
Bo
53,9
50,0
52,2
54,7
53,0
51,1
Regular
17,4
18,4
16,0
16,7
20,3
24,4
Dolent
6,3
6,2
6,0
5,6
6,6
6,5
Molt dolent
2,0
1,9
1,7
1,0
1,6
2,5
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Total AMBMolt bo
19,2
21,9
23,8
22,3
20,7
17,8
Bo
56,0
54,0
53,6
54,4
51,8
51,7
Regular
17,3
17,0
15,7
16,3
19,7
22,6
Dolent
5,9
5,5
5,5
5,6
5,8
5,6
Molt dolent
1,6
1,6
1,4
1,4
2,0
2,3
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (2006:2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:21-22).
Darrera actualització: 09-10-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Estat de salut
Estat de salut
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona