Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Percepció subjectiva de l'estat de salut segons edat
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població de 16 anys i més segons la valoració del seu estat de salut i grups d'edat.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit: Total AMB
Any: 2019-2020
Edat
Estat de salut
2019-2020
Menors de 25 anysMolt bo
47,1
Bo
47,8
Regular
4,8
Dolent
0,3
De 25 a 34 anysMolt bo
38,4
Bo
55,2
Regular
5,3
Dolent
1,1
De 35 a 64 anysMolt bo
19,8
Bo
60,5
Regular
14,7
Dolent
4,0
Molt dolent
0,9
65 anys i mésMolt bo
5,3
Bo
44,0
Regular
32,0
Dolent
14,6
Molt dolent
4,1
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (2006:2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:19-20).
Darrera actualització: 02-09-2022.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Edat
Edat
Estat de salut
Estat de salut
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona