Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Percepció subjectiva de l'estat de salut segons edat
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població de 16 anys i més segons la valoració del seu estat de salut i grups d'edat.
Unitat: Percentatge
Any: 2021-2022
Nom Àmbit
Estat de salut
Menors de 25 anys
De 25 a 34 anys
De 35 a 64 anys
65 anys i més
BarcelonaMolt bo
48,4
36,9
16,6
6,0
Bo
46,0
54,4
59,4
39,0
Regular
4,3
8,0
19,0
38,6
Dolent
0,5
0,7
3,6
11,4
Molt dolent
0,8
..
1,5
5,0
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
Resta AMBMolt bo
34,5
28,2
12,6
3,8
Bo
55,0
58,3
56,0
32,7
Regular
9,1
11,2
24,4
41,4
Dolent
1,1
2,3
5,4
15,0
Molt dolent
0,3
..
1,7
7,2
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
Total AMBMolt bo
40,6
32,9
14,5
5,0
Bo
51,1
56,2
57,6
36,1
Regular
7,0
9,5
21,7
39,9
Dolent
0,8
1,4
4,5
13,1
Molt dolent
0,5
..
1,6
6,0
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (2006:2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:21-22).
Darrera actualització: 09-10-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Edat
Edat
Estat de salut
Estat de salut
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona