Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Valoració d'aspectes del barri
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Valoració que la població de 16 anys i més fa de l'estat de diversos aspectes del barri o entorn residencial proper.
Metodologia:
La valoració es realitza en una escala de 0 (molt dolent) a 10 (molt bo). Les puntuacions s'han agrupat en tres categories: 'molt dolent o dolent' (de 0 a 4), 'ni dolent ni bo' (5), i 'bo o molt bo' (de 6 a 10).
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
Aspectes a valorar
Grau d'acord
2017
2022
BarcelonaQualitat ambiental (contaminació)Molt dolent o dolent
23,3
28,1
Ni dolent ni bo
16,8
17,5
Bo o molt bo
59,9
54,4
Total
100,0
100,0
Qualitat acústicaMolt dolent o dolent
27,4
35,4
Ni dolent ni bo
16,5
13,1
Bo o molt bo
56,2
51,5
Total
100,0
100,0
Disponibilitat d’aparcamentMolt dolent o dolent
65,0
68,0
Ni dolent ni bo
13,0
10,6
Bo o molt bo
22,0
21,3
Total
100,0
100,0
Disponibilitat de transport públicMolt dolent o dolent
4,7
..
Ni dolent ni bo
4,7
..
Bo o molt bo
90,5
..
Total
100,0
..
Estat de l’entorn (edificis, neteja, etc)Molt dolent o dolent
11,4
19,9
Ni dolent ni bo
11,7
11,0
Bo o molt bo
76,9
69,1
Total
100,0
100,0
Seguretat ciutadanaMolt dolent o dolent
10,6
19,9
Ni dolent ni bo
11,2
14,1
Bo o molt bo
78,2
65,9
Total
100,0
100,0
Relació entre els veïns del barriMolt dolent o dolent
5,7
8,5
Ni dolent ni bo
9,3
9,6
Bo o molt bo
85,0
81,9
Total
100,0
100,0
Disponibilitat de comerç de proximitatMolt dolent o dolent
..
9,2
Ni dolent ni bo
..
6,1
Bo o molt bo
..
84,7
Total
..
100,0
Resta AMBQualitat ambiental (contaminació)Molt dolent o dolent
17,3
18,9
Ni dolent ni bo
13,1
13,8
Bo o molt bo
69,6
67,3
Total
100,0
100,0
Qualitat acústicaMolt dolent o dolent
19,1
23,2
Ni dolent ni bo
12,3
11,4
Bo o molt bo
68,7
65,4
Total
100,0
100,0
Disponibilitat d’aparcamentMolt dolent o dolent
47,2
53,5
Ni dolent ni bo
10,7
10,0
Bo o molt bo
42,1
36,6
Total
100,0
100,0
Disponibilitat de transport públicMolt dolent o dolent
9,5
..
Ni dolent ni bo
6,3
..
Bo o molt bo
84,2
..
Total
100,0
..
Estat de l’entorn (edificis, neteja, etc)Molt dolent o dolent
12,0
17,0
Ni dolent ni bo
11,1
11,8
Bo o molt bo
76,9
71,2
Total
100,0
100,0
Seguretat ciutadanaMolt dolent o dolent
10,4
19,5
Ni dolent ni bo
9,6
11,8
Bo o molt bo
80,0
68,7
Total
100,0
100,0
Relació entre els veïns del barriMolt dolent o dolent
6,6
7,8
Ni dolent ni bo
6,3
9,2
Bo o molt bo
87,2
83,0
Total
100,0
100,0
Disponibilitat de comerç de proximitatMolt dolent o dolent
..
15,4
Ni dolent ni bo
..
8,5
Bo o molt bo
..
76,1
Total
..
100,0
Total AMBQualitat ambiental (contaminació)Molt dolent o dolent
20,3
23,6
Ni dolent ni bo
15,0
15,7
Bo o molt bo
64,7
60,7
Total
100,0
100,0
Qualitat acústicaMolt dolent o dolent
23,3
29,4
Ni dolent ni bo
14,4
12,3
Bo o molt bo
62,4
58,4
Total
100,0
100,0
Disponibilitat d’aparcamentMolt dolent o dolent
56,0
60,6
Ni dolent ni bo
11,8
10,3
Bo o molt bo
32,1
29,1
Total
100,0
100,0
Disponibilitat de transport públicMolt dolent o dolent
7,1
..
Ni dolent ni bo
5,5
..
Bo o molt bo
87,4
..
Total
100,0
..
Estat de l’entorn (edificis, neteja, etc)Molt dolent o dolent
11,7
18,5
Ni dolent ni bo
11,4
11,4
Bo o molt bo
76,9
70,1
Total
100,0
100,0
Seguretat ciutadanaMolt dolent o dolent
10,5
19,7
Ni dolent ni bo
10,4
13,0
Bo o molt bo
79,1
67,3
Total
100,0
100,0
Relació entre els veïns del barriMolt dolent o dolent
6,1
8,2
Ni dolent ni bo
7,8
9,4
Bo o molt bo
86,1
82,4
Total
100,0
100,0
Disponibilitat de comerç de proximitatMolt dolent o dolent
..
12,3
Ni dolent ni bo
..
7,3
Bo o molt bo
..
80,5
Total
..
100,0
Resta RMBQualitat ambiental (contaminació)Molt dolent o dolent
8,9
13,1
Ni dolent ni bo
8,6
10,4
Bo o molt bo
82,4
76,6
Total
100,0
100,0
Qualitat acústicaMolt dolent o dolent
11,9
15,3
Ni dolent ni bo
9,1
10,2
Bo o molt bo
79,0
74,5
Total
100,0
100,0
Disponibilitat d’aparcamentMolt dolent o dolent
30,9
35,2
Ni dolent ni bo
11,0
10,6
Bo o molt bo
58,1
54,2
Total
100,0
100,0
Disponibilitat de transport públicMolt dolent o dolent
20,6
..
Ni dolent ni bo
12,3
..
Bo o molt bo
67,1
..
Total
100,0
..
Estat de l’entorn (edificis, neteja, etc)Molt dolent o dolent
12,2
14,7
Ni dolent ni bo
10,8
9,2
Bo o molt bo
77,0
76,1
Total
100,0
100,0
Seguretat ciutadanaMolt dolent o dolent
9,1
18,2
Ni dolent ni bo
10,5
10,9
Bo o molt bo
80,3
70,8
Total
100,0
100,0
Relació entre els veïns del barriMolt dolent o dolent
5,4
6,6
Ni dolent ni bo
6,8
7,8
Bo o molt bo
87,8
85,6
Total
100,0
100,0
Disponibilitat de comerç de proximitatMolt dolent o dolent
..
16,4
Ni dolent ni bo
..
11,2
Bo o molt bo
..
72,4
Total
..
100,0
Total RMBQualitat ambiental (contaminació)Molt dolent o dolent
16,7
20,2
Ni dolent ni bo
13,0
14,0
Bo o molt bo
70,4
65,9
Total
100,0
100,0
Qualitat acústicaMolt dolent o dolent
19,6
24,8
Ni dolent ni bo
12,7
11,6
Bo o molt bo
67,7
63,6
Total
100,0
100,0
Disponibilitat d’aparcamentMolt dolent o dolent
47,8
52,1
Ni dolent ni bo
11,6
10,4
Bo o molt bo
40,6
37,5
Total
100,0
100,0
Disponibilitat de transport públicMolt dolent o dolent
11,4
..
Ni dolent ni bo
7,7
..
Bo o molt bo
80,9
..
Total
100,0
..
Estat de l’entorn (edificis, neteja, etc)Molt dolent o dolent
11,8
17,2
Ni dolent ni bo
11,2
10,7
Bo o molt bo
76,9
72,1
Total
100,0
100,0
Seguretat ciutadanaMolt dolent o dolent
10,1
19,2
Ni dolent ni bo
10,5
12,3
Bo o molt bo
79,5
68,4
Total
100,0
100,0
Relació entre els veïns del barriMolt dolent o dolent
5,9
7,7
Ni dolent ni bo
7,5
8,9
Bo o molt bo
86,7
83,5
Total
100,0
100,0
Disponibilitat de comerç de proximitatMolt dolent o dolent
..
13,6
Ni dolent ni bo
..
8,5
Bo o molt bo
..
77,9
Total
..
100,0
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017 i 2022).
Darrera actualització: 20-01-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Districte BCN
Subàmbits metropolitans
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Aspectes a valorar
Aspectes a valorar
Grau d'acord
Grau d'acord
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona