Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Tractament d'aigües residuals
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Cabal d'aigua tractada a les estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR).
Unitat: Milions de m3
Nom Àmbit: AMB
2012
2013
2014
2015
2016
269
266
256
252
260
Font: Àrea Metrolitana de Barcelona.
Darrera actualització: 09-06-2017.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
AMB
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona