Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Superfície de cobertes del sòl
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Superfície de cobertes del sòl a partir del Mapa de Cobertes del sòl de Catalunya.
Unitat: ha.
Nom Àmbit: RMB
Coberta del Sól
1956
1993
2000
2005
2009
Boscos
119.508
133.330
128.030
125.538
125.841
Matollars
39.757
42.392
57.755
53.601
51.905
Aiguamolls
213
212
335
269
269
Prats i herbassars
2.795
3.958
7.034
10.240
10.464
Improductiu natural
3.216
4.645
3.280
3.826
3.882
Aigües continentals
281
444
475
557
564
Conreus
140.411
84.812
64.723
60.656
59.268
Total superfície
323.528
324.012
324.035
324.016
324.017
Font: CREAF.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
RMB
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Coberta del Sól
Coberta del Sól
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona