Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Qualitat de les platges (microbiològica; aspecte)
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Qualificacions globals de les qualitat de les aigües de bany de les platges.
Unitat: Nombre de zones de bany
Nom Àmbit: AMB
Estat platja
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Excel·lent
14
14
15
13
15
18
18
Bona
1
1
1
3
1
1
1
Suficient
1
1
0
0
1
1
0
Insuficient
0
0
0
0
0
0
1
Total platges
16
16
16
16
17
20
20
Font: Agència Catalana de l'Aigua.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
AMB
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Estat platja
Estat platja
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona