Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Investigadors i personal en R+D en percentatge de la població ocupada
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Investigadors i personal en R+D en percentatge de la població ocupada. Les dades d'investigadors i personal en R+D tenen en compte tota la plantilla tant a jornada completa com a jornada parcial. Investigadors: són professionals que treballen en la concepció o creació de nous coneixements, productes, processos, mètodes i sistemes i també en la gestió dels projectes en qüestió. Personal R+D: inclou totes les persones empleades directament en R+D, així com aquells que proporcionen serveis directes com ara gestors de R+D, administradors i personal d'oficina.
Unitat: percentatge de la població ocupada
Nom Àmbit
2013
2014
2015
2016
Alemanya
2,23
N.D.
2,34
N.D.
Àustria
2,90
N.D.
3,10
N.D.
Bèlgica
2,24
N.D.
2,52
N.D.
Dinamarca
3,25
3,20
3,23
3,18
Espanya
1,96
1,93
1,91
1,88
Finlàndia
3,29
3,24
3,21
3,04
França
N.D.
2,21
N.D.
N.D.
Grècia
2,39
N.D.
2,71
N.D.
Irlanda
2,52
N.D.
2,34
N.D.
Itàlia
1,71
1,70
1,77
1,96
Luxemburg
2,43
N.D.
2,55
N.D.
Països Baixos
2,29
2,35
2,30
2,28
Portugal
2,29
2,28
2,40
2,37
Regne Unit
2,11
2,19
2,23
2,29
Suècia
2,94
N.D.
2,97
N.D.
Catalunya
2,26
2,18
2,18
2,17
Font: Eurostat.
Darrera actualització: 03-07-2019.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
NUTS2
Àmbit
aux
NUTS1
aux
NUTS0
aux
Unió Europea
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona