Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Demanda del servei Bicing
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre de viatges efectuats amb el servei Bicing (bicicletes mecàniques o elèctriques).
Unitat: [Viatges]
Mes
2018
2019
2020
Gener
1.045.724
842.455
1.034.835
Febrer
853.375
843.131
1.218.526
Març
1.033.314
1.011.079
580.427
Abril
1.118.229
1.034.141
21.861
Maig
1.252.756
1.219.669
633.044
Juny
1.248.458
1.205.838
1.195.370
Juliol
1.194.864
1.273.804
1.361.407
Agost
918.412
1.050.111
1.078.752
Setembre
1.096.008
1.207.306
1.303.407
Octubre
1.150.340
1.384.891
1.370.868
Novembre
1.000.840
1.159.738
1.223.065
Desembre
847.820
977.521
1.083.709
Font: Bicing.
Darrera actualització: 10-09-2021.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Mesos
Mes
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona