Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Estacions dels serveis Bicing, Bicibox i e-Bicibox
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre d'estacions dels serveis Bicing, Bicibox i e-Bicibox.
Unitat: [Estacions]
Any
Servei
Tipus de propulsió
Estacions
2020BicingMecànica
517
e-BiciboxElèctrica
45
2021BicingMecànica
519
e-BiciboxElèctrica
45
Nota: Dades Anuals a 31 de desembre; Dades del 2019 fins al 30 de juny.
Font: Bicing i Àrea Metropolitana de Barcelona.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Servei
Servei
Tipus de propulsió
Tipus de propulsió
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona