Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Parc de bicicletes dels serveis Bicing i e-Bicibox
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre de bicicletes dels serveis Bicing (mecàniques i elèctriques) i e-Bicibox .
Unitat: [Bicicletes]
Servei
2018
2019
2020
Bicing - Mecànica
6.000
6.000
5.076
Bicing - Elèctrica
300
850
1.924
Bicing - Total
6.300
6.850
7.000
E-bicibox
0
272
300
Total
6.300
7.122
7.300
Nota: Dades del 2019 fins al 30 de juny.
Font: Bicing i Àrea Metropolitana de Barcelona.
Darrera actualització: 08-09-2021.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Servei
Servei
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona