Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Abonats al servei Bicing
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre d'abonats al servei Bicing i Bicing elèctric.
Unitat: [Abonats]
Servei
2018
2019
2020
2021
Bicing
102.323
113.796
126.545
129.911
Bicing elèctric
0
0
0
0
Total
102.323
113.796
126.545
129.911
Nota: Dades Anuals a 31 de desembre.
Els usuaris del Bicing elèctric poden utilitzar tb el servei normal de Bicing.
Actualment no es distingeixene els usuaris de Bicing dels de Bicing elèctric.
Font: Bicing.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Servei
Servei
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona