Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Renovació de la flota de taxis
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre de vehicles nous incorporats a la flota metropolitana de taxi.
Unitat: [vehicles]
Any
Vehicles
2017
1.371
2018
1.678
2019
1.751
2020
752
2021
604
Font: Institut Metropolità del Taxi.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona