Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Taxistes en actiu
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Taxistes en actiu, segons sexe.
Unitat: [Taxistes]
Sexe
2015
2016
2017
2018
2019
Home
12.428
12.451
12.367
12.437
12.434
Dona
742
767
785
818
807
Ambdós sexes
13.170
13.218
13.152
13.255
13.241
Font: Institut Metropolità del Taxi.
Darrera actualització: 31-08-2020.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Sexe
Sexe
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona