Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Tones transportades segons tipus de desplaçament
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Tones transportades a Catalunya per carretera, en moviments interiors, o connectius amb la resta de l'Estat i de l'estranger.
Unitat: [tones]
Nom Àmbit: Catalunya
Variable
2018
2019
2020
Transport intramunicipal
30.347
24.784
27.236
Transport intermunicipal
159.415
158.737
144.936
Total transport intraregional
189.762
183.521
172.171
Transport nacional (destinació Catalunya)
30.744
32.387
32.305
Transport nacional (origen Catalunya)
36.573
36.719
36.468
Total transport interregional
67.317
69.106
68.772
Transport internacional (destinació Catalunya)
8.704
9.894
8.550
Transport internacional (origen Catalunya)
8.894
10.118
8.615
Total transport internacional
17.598
20.012
17.165
Nota: La població objecte d'estudi està formada pels vehicles pesats matriculats a Espanya autoritzats per al transport de mercaderies per carretera, és a dir, les tractores amb capacitat d'arrossegament de més de 3,5 tones i els vehicles rígids o camions amb capacitat de càrrega útil superior a 3,5 tones i amb un pes màxim autoritzat superior a 6 tones.
Font: Encuesta permanente de transporte de mercancías por carretera. Ministerio de Fomento.
Darrera actualització: 10-09-2021.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
CCAA
País
aux
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Variable
Variable
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona