Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Tones transportades segons tipus de desplaçament
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Tones transportades a Catalunya per carretera, en moviments interiors, o connectius amb la resta de l'Estat i de l'estranger.
Unitat: [tones]
Nom Àmbit: Catalunya
Variable
2019
2020
2021
Transport intramunicipal
24.784
27.236
26.661
Transport intermunicipal
158.737
144.936
161.366
Total transport intraregional
183.521
172.171
188.027
Transport nacional (destinació Catalunya)
32.387
32.305
37.990
Transport nacional (origen Catalunya)
36.719
36.468
40.031
Total transport interregional
69.106
68.772
78.021
Transport internacional (destinació Catalunya)
9.894
8.550
9.980
Transport internacional (origen Catalunya)
10.118
8.615
10.082
Total transport internacional
20.012
17.165
20.062
Nota: La població objecte d'estudi està formada pels vehicles pesats matriculats a Espanya autoritzats per al transport de mercaderies per carretera, és a dir, les tractores amb capacitat d'arrossegament de més de 3,5 tones i els vehicles rígids o camions amb capacitat de càrrega útil superior a 3,5 tones i amb un pes màxim autoritzat superior a 6 tones.
Font: Encuesta permanente de transporte de mercancías por carretera. Ministerio de Fomento.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
CCAA
País
aux
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Variable
Variable
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona