Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Demanda del servei de Rodalies de Catalunya a Barcelona
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre de viatges (validacions) anuals realitzats a la xarxa de Rodalies de Catalunya, per línies.
Unitat: [Milions de viatges]
Corona
Línia
2019
2020
1a CoronaR1
8,5
4,3
R2
10,1
7,4
R3
1,9
1,2
R4
9,8
6,5
R7
0,5
0,2
R10
..
..
Total
30,9
19,6
Corones 2 a 6 de l'STIR1
28,5
10,5
R2
26,5
13,3
R3
5,5
2,8
R4
24,4
14,8
R7
2,1
0,5
R8
1,2
0,6
R10
..
..
Total
88,3
42,5
7a Corona de l'STITotal
0,1
0,1
Total STITotal
119,3
62,2
Nota: R1: Molins de Rei - Maçanet Massanes. Fins al 2005 la R1 feia el trajecte Maçanet-Mataró-Barcelona-Aeroport / l'Hospitalet de Llobregat
R2: Sant Vicençs de Calders-Vilanova-Barcelona-Granollers-Maçanet
R3: Vic-Barcelona-l'Hospitalet de Llobregat
R4: Manresa-Terrassa-Barcelona-Vilafranca del Penedès-Sant Vicenç de Calders
R7: Barcelona-Sant Andreu Arenal - Cerdanyola Universitat. Va entrar en funcionament al 2n trimestre de 2005, i fins el 2011 la R7 feia el trajecte Hospitalet-Barcelona-Universitat Autònoma-Martorell
R-8: Martorell - Granollers Centre. Es posa en marxa el juny de 2011
R10: Aeroport-Estació de França. Va funcionar entre el quart trimestre de 2006 i el gener de 2009. Posteriorment es va integrar a la R2
Les dades de les línies R1 i R4 en el tram compartit de l'Hospitalet abans s'adjudicaven a la línia C-4 i l'any 2008 s'han segregat per línies.
Font: Rodalies Renfe.
Darrera actualització: 10-09-2021.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Corona
Corona
Línia
Línia
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona