Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Mercaderies transportades per ferrocarril
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Volum de mercaderies transportades per ferrocarril a Catalunya, segons operador i origen/destinació.
Unitat: [milers de tones]
Origen/destinació
Operador
2017
2018
2019
2020
Origen/destinació CatalunyaFGC
592
535
420
223
RENFE
1.193
1.300
1.541
1.379
Privats
275
7
235
283
Total
2.060
1.842
2.196
1.885
Amb la resta de l'EstatRENFE
4.141
3.645
3.152
2.777
Privats
1.079
857
1.701
1.143
Total
5.220
4.502
4.853
3.920
Intercanvis internacionalsRENFE
1.623
1.406
1.264
1.553
Privats
150
250
242
201
Total
1.773
1.656
1.506
1.754
Tràfic de pasRENFE
587
395
374
297
Privats
665
0
1.066
0
Total
1.252
395
1.440
297
TotalFGC
592
535
420
223
RENFE
7.544
6.746
6.331
6.006
Privats
2.169
1.114
3.244
1.627
Total
10.305
8.395
9.995
7.856
Font: Observatori de la Logistica - CIMALSA.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Origen/destinació
Origen/destinació
Operador
Operador
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona