Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Mercaderies transportades per ferrocarril
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Volum de mercaderies transportades per ferrocarril a Catalunya, segons operador i origen/destinació.
Unitat: [milers de tones]
Origen/destinació
Operador
2016
2017
2018
2019
Origen/destinació CatalunyaFGC
604
592
535
420
RENFE
1.223
1.193
1.300
1.541
Privats
70
275
7
235
Total
1.897
2.060
1.842
2.196
Amb la resta de l'EstatRENFE
3.772
4.141
3.645
3.152
Privats
1.377
1.079
857
1.701
Total
5.149
5.220
4.502
4.853
Intercanvis internacionalsRENFE
1.513
1.623
1.406
1.264
Privats
2
150
250
242
Total
1.515
1.773
1.656
1.506
Tràfic de pasRENFE
585
587
395
374
Privats
139
665
0
1.066
Total
724
1.252
395
1.440
TotalFGC
604
592
535
420
RENFE
7.093
7.544
6.746
6.331
Privats
1.588
2.169
1.114
3.244
Total
9.285
10.305
8.395
9.995
Font: Observatori de la Logistica - CIMALSA.
Darrera actualització: 10-09-2021.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Origen/destinació
Origen/destinació
Operador
Operador
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona