Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Demanda de la línia d'AVE Barcelona-Madrid
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre de viatgers (validacions) de la línia d'alta velocitat ferroviària Barcelona-Madrid.
Unitat: [milers de viatgers]
Any
Viatgers
2012
2.688,6
2013
3.117,4
2014
3.527,7
2015
3.717,9
2016
3.874,9
Font: Ajuntament de Barcelona.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Mesos
Mes
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona