Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Despesa interna en R+D en % sobre el PIB
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Despesa en Recerca i Desenvolupament (R+D) en percentatge sobre el PIB. Es defineix com les despeses en R+D realitzades dins d'una unitat estadística o sector de l'economia durant un període determinat, sigui quin sigui l'origen dels fons.
Unitat: tant per cent
Nom Àmbit
2013
2014
2015
2016
Alemanya
2,82
2,87
2,91
2,92
Àustria
2,95
3,08
3,05
3,13
Bèlgica
2,33
2,39
2,46
2,55
Dinamarca
2,97
2,91
3,06
3,12
Espanya
1,27
1,24
1,22
1,19
Finlàndia
3,29
3,17
2,90
2,74
França
2,24
2,23
2,27
2,25
Grècia
0,81
0,83
0,96
0,99
Irlanda
1,57
1,55
1,19
1,19
Itàlia
1,31
1,34
1,34
1,37
Luxemburg
1,30
1,26
1,28
1,30
Països Baixos
1,93
1,98
1,98
2,00
Portugal
1,33
1,29
1,24
1,28
Regne Unit
1,64
1,66
1,67
1,68
Suècia
3,30
3,14
3,26
3,27
Catalunya
1,53
1,49
1,51
1,45
Font: Eurostat.
Darrera actualització: 03-07-2019.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
NUTS2
Àmbit
aux
NUTS1
aux
NUTS0
aux
Unió Europea
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona