Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Taxa d'activitat per sexe
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
La taxa d'activitat és la relació que existeix entre la població activa i la població de 16 i més anys.
Metodologia:
La seva fórmula de càlcul és la següent: Taxa d'activitat = (població activa / població de 16 anys i més) * 100.
Unitat: tant per cent
Nom Àmbit: Barcelona
Any
Trimestre
Home
Dona
Ambdós sexes
2019Primer trimestre
66,5
57,4
61,7
Segon trimestre
66,1
57,5
61,6
Tercer trimestre
66,5
57,3
61,7
Quart trimestre
66,8
57,0
61,7
2020Primer trimestre
66,2
57,0
61,4
Segon trimestre
63,6
53,9
58,5
Tercer trimestre
65,4
56,0
60,5
Quart trimestre
65,6
57,4
61,4
2021Primer trimestre
65,1
57,4
61,1
Segon trimestre
65,8
57,6
61,5
Tercer trimestre
65,9
57,4
61,5
Quart trimestre
65,3
58,4
61,7
2022Primer trimestre
64,8
57,5
61,0
Segon trimestre
65,6
57,3
61,3
Tercer trimestre
67,0
57,1
61,8
Quart trimestre
65,7
57,2
61,3
Nota: Informació de les dades corresponent a la base poblacional 2011.
Font: IERMB amb dades de l'INE: Encuesta de Población Activa.
Darrera actualització: 04-12-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
Província
CCAA
País
aux
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Trimestres
Trimestre
Sexe
Sexe
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona