Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Empreses en activitats comercials
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Empreses dedicades a la venda i reparació vehicles de motor, al comerç a l'engròs i intermediaris i al comerç al detall.
Unitat: empreses
Nom Àmbit: AMB
Tipus activitat
2015
2016
2017
2018
Venda i reparació de vehicles de motor
2.190
2.195
2.186
2.092
Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç
9.485
9.561
9.488
9.509
Comerç al detall
17.840
17.983
17.691
17.375
Total
29.515
29.739
29.365
28.976
Nota: L'activitat econòmica es classifica segons la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques 2009 (CNAE-2009).
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
Darrera actualització: 10-05-2019.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
AMB
RMB
Província
CCAA
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Mesos
Mes
Tipus activitat
Tipus activitat
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona