Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Operacions en creuers i ferris de línia regular
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre d'operacions anuals en creuers i ferris de línia regular que fan parada al Port de Barcelona.
Unitat: [Operacions]
Any
Ferris línia regular
Creuers turístics
2017
3.283
778
2018
3.389
830
2019
3.260
800
2020
2.193
72
2021
2.573
271
Font: Port de Barcelona.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Servei
Servei
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona