Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Trànsit de passatgers al Port de Barcelona, segons operació i tipus de servei.
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre de passatgers que embarquen, desembarquen o estan en trànsit al Port de Barcelona, segons si viatgen en ferri o en creuer.
Unitat: [Passatgers]
Servei
Trànsit
2020
2021
Creuers turísticsPassatgers desembarcats
314.905
478.148
Passatgers embarcats
344.219
499.815
Passatgers en trànsit
0
0
Total
659.124
977.963
Ferris línia regularPassatgers desembarcats
37.667
93.636
Passatgers embarcats
31.098
100.322
Passatgers en trànsit
130.077
326.896
Total
198.842
520.854
TotalPassatgers desembarcats
352.572
571.784
Passatgers embarcats
375.317
600.137
Passatgers en trànsit
130.077
326.896
Total
857.966
1.498.817
Font: Port de Barcelona.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Servei
Servei
Trànsit
Trànsit
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona