Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Demanda del servei de metro
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre de viatges (validacions) anuals realitzats a la xarxa de ferrocarril metropolità (metro) i al funicular de Montjuïc.
Unitat: [Milions de viatges]
Línia
2019
2020
2021
L1
105,7
57,5
73,7
L2
43,8
24,5
31,3
L3
82,8
38,6
50,4
L4
56,4
26,9
34,1
L5
98,4
56,0
71,1
L9/L10 Nord
10,0
6,0
7,4
L9/L10 Sud
12,8
7,3
9,1
L11
1,3
0,9
0,8
Funicular de Montjuïc
0,6
0,2
0,4
Total
411,9
217,9
278,2
Nota: Inclou el Funicular de Montjuïc.
Font: Transports Metropolitans de Barcelona.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Línia
Línia
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona