Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Demanda del servei de metro
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre de viatges (validacions) anuals realitzats a la xarxa de ferrocarril metropolità (metro) i al funicular de Montjuïc.
Unitat: [Milions de viatges]
Línia
2018
2019
2020
L1
108,6
105,7
57,5
L2
44,1
43,8
24,5
L3
81,5
82,8
38,6
L4
54,6
56,4
26,9
L5
97,1
98,4
56,0
L9/L10 Nord
8,9
10,0
6,0
L9/L10 Sud
10,6
12,8
7,3
L11
1,3
1,3
0,9
Funicular de Montjuïc
0,8
0,6
0,2
Total
407,5
411,9
217,9
Nota: Inclou el Funicular de Montjuïc.
Font: Transports Metropolitans de Barcelona.
Darrera actualització: 10-09-2021.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Línia
Línia
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona