Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Demanda del servei de metro
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre de viatges (validacions) anuals realitzats a la xarxa de ferrocarril metropolità (metro) i al funicular de Montjuïc.
Unitat: [Milions de viatges]
Línia
2017
2018
2019
L1
104,3
108,6
105,7
L2
42,0
44,1
43,8
L3
79,6
81,5
82,8
L4
53,9
54,6
56,4
L5
90,9
97,1
98,4
L9/L10 Nord
8,8
8,9
10,0
L9/L10 Sud
8,9
10,6
12,8
L11
1,3
1,3
1,3
Funicular de Montjuïc
0,7
0,8
0,6
Total
390,4
407,5
411,9
Nota: Inclou el Funicular de Montjuïc.
Font: Transports Metropolitans de Barcelona.
Darrera actualització: 31-08-2020.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Línia
Línia
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona