Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Demanda del servei de metro segons títol de transport
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució dels viatges realitzats a la xarxa de ferrocarril metropolità (metro) i al funicular de Montjuïc, segons el títol de transport utilitzat.
Unitat: [%]
Títol de transport
2017
2018
2019
2020
Bitllet senzill i títols propis
5,5
5,6
5,8
N.D.
T-10 Integrada
47,2
45,8
44,9
N.D.
Resta títols integrats
35,5
37,2
38,2
N.D.
Títols gratuïts
6,5
6,3
6,1
N.D.
T-4
5,4
5,2
5,0
N.D.
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
Nota: Bitllet senzill i títols propis inclou: bitllet senzill, bitllet senzill L9 Aeroport i Hola Barcelona.
Resta de títols integrats inclou: Targeta T-50/30, Targeta T-MES, (inclou FN/FM), T-Esdeveniment, T-Trimestre (inclou FN/FM), T-Familiar 70/30, T-70/90 FN/FM (especial + general), Targeta T-16, T2-Comerç, Targeta T-10 per a Treballadors de l'Aeroport.
Títols gratuïts inclou: T-Verda, Targeta Rosa i Resta de títols gratuïts.
Font: Transports Metropolitans de Barcelona.
Darrera actualització: 10-09-2021.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Títol de transport
Títol de transport
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona