Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Valoració del servei de metro
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Índex de satisfacció del client (ISC) del servei de metro.
Unitat: [Puntuació del 0 al 10]
Any
ISC
2017
7,59
2018
7,73
2019
N.D.
2020
7,86
2021
7,84
Nota: La satisfacció global es calcula fent la mitjana de les puntuacions donades pels enquestats als diferents serveis: una nota única que resumeix la seva experiència com a usuari.
L’any 2019,  per causes externes a l’empresa, no s’ha pogut fer l’estudi anual de percepció del client, per la qual cosa no tenim dada de la nota dels clients dels serveis de bus i metro corresponents a aquest any.
Font: Transports Metropolitans de Barcelona.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona