Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Demanda del servei d'autobús de gestió indirecta de l'AMB, segons títol de transport
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució dels viatges (validacions) anuals realitzats en els serveis d'autobús de gestió indirecta de l'AMB, segons títol de transport.
Unitat: [%]
Any
Diürn/Nocturn
Títols integrats
Bitllet senzill
Tarifació social
Resta títols
Total
2018Diürn
71,5
2,8
25,4
0,3
100,0
Nocturn
83,3
8,1
7,8
0,8
100,0
2019Diürn
72,3
2,7
25,0
0,0
100,0
Nocturn
83,7
7,5
3,9
4,9
100,0
2020Diürn
74,0
1,1
24,8
0,0
100,0
Nocturn
84,8
2,9
12,2
0,0
100,0
2021Diürn
72,9
1,4
22,6
3,0
100,0
Nocturn
84,9
4,3
10,6
0,0
100,0
Font: Àrea Metropolitana de Barcelona.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Diürn/Nocturn
Diürn/Nocturn
Títol de transport
Títol de transport
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona